Ecom Tilit Oy – Tilitoimisto

MISTÄ TUNNISTAA HYVIN TILITOIMISTON?

Kirjanpitäjän työ on tehdä yrityksen kirjanpito ja muut lakisääteiset suoritteet valmiiksi verottajaa ja muita tahoja varten. Tämä on siis perusvaatimus, jonka jokainen tilitoimisto hallitsee. Ja tämä riittää hyvin monelle asiakkaalle. Sillä ei kuitenkaan saa hyvän kirjanpitäjän viittaa. Millä sen sitten saa?

HYVÄ TILITOIMISTO MUKAUTUU YRITYKSEN TARPEIDEN MUKAAN

Tilitoimistolta vaaditaan kykyä muuntautua yrityksen tarpeiden mukaan. Hyvä tilitoimisto on taustavaikuttaja yrityksen arjessa tulevan ennakoinnissa ja nykyisen toiminnan hienosäädössä. Erikoistilanteissa taas kirjanpitäjän roolin pitää muuttua neuvonantajaksi ja ratkaisujen etsijäksi.

LUOTTAMUKSELLINEN SUHDE

Yrityksellä ei ole yleensä kovinkaan monta kontaktia, joiden kanssa voi puhua omasta yrityksestä luottamuksellisesti. Ja sellaisia kontakteja on vielä vähemmän, joille voi kertoa, ettei ymmärrä jostain aiheesta yhtään mitään. Siksi on tärkeää löytää kumppaneita, joilta saa tietoa aiheista, joista ei osaa edes kysyä.

ECOM TILIT ON MODERNI TILITOIMISTO

Kehitämme jatkuvasti kanssanne yrityksen rutiineja, jotta yrityksen ja tilitoimiston väliset päällekkäiset työvaiheet jäävät pois. Näin syntyy suoraa säästöä kirjanpitokustannuksista, ja kirjanpitäjillämme on myös enemmän aikaa keskittyä yrityksenne palvelemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi nettipohjainen arkistopalvelumme on saanut erittäin paljon kiitosta helppokäyttöisyydestä ja monipuolisista toiminnoistaan. Siellä raportit ja dokumentit ovat käden ulottuvilla vuorokauden ympäri.

AKTIIVINEN YRITTÄJÄ, TERVETULOA!

Aktiivinen yrittäjyys on enemmänkin mielentila, jossa yritystä halutaan kehittää sen eri osa-alueilla. Yrityksen koko tai ikä eivät ole merkitseviä – vain halu kehittyä ja halu menestyä.

Hyvä tilitoimisto on yksi aktiivisen yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Sellainen me haluamme teille olla!

OTA YHTEYTTÄ!

Heidi LindbergHeidi Lindberg
Toimitusjohtaja
heidi.lindberg@ecom.fi
(02) 2767 160

Hämeenkatu 26 B
20700 TURKU