Kuvituskuva: Laptopilla työskentelyä

Tietoturva-asioista huolehditaan Ecomilla tarkasti

Tietoturvasta huolehditaan Ecomilla jo taloushallinnon ohjelmistojen kehittämisvaiheesta lähtien. Lisäksi ohjelmistot pidetään aina ajan tasalla, henkilökunta on tietoturvakysymyksiin perehtynyttä ja tietojen käsittelyyn on tarkat ohjeet. Ecom Jetissä ja Ecom Serverissä yrityksen tiedot pysyvät turvassa myös silloin, jos asiakkaan omaan koneeseen pääsee virus. Tietoturva otetaan Ecomilla huomioon jo ohjelmistoja kehitettäessä. Pidämme kaikki järjestelmät jatkuvasti ajan tasalla. Ohjelmistomme[…]