Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ecom Oy / Ecom Tilit Oy
Hämeenkatu 26 B
20700 TURKU

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Veikko Mäkinen, veikko.makinen@ecom.fi

3. Rekisterin nimi

Ecom Oy:n ja Ecom Tilit Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tilaustiedot
  • Suoramarkkinointilupa
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tilausten yhteydessä, koskien tuote- ja palvelutilauksia sekä uutiskirjeen tilauksia, tietoja kerätään myös koulutus- ja tapahtumailmoittautumisien yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ecom Oy voi luovuttaa asiakastietoja Accountor-konsernin sisällä henkilötietolain puitteissa. Tietoja voidaan luovuttaa EU-/ETA- maiden ulkopuolelle lakia noudattaen.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan ja se myönnetään vain rekisterinpitäjän tai Accountor Software -konsernin henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.