Yleinen

Ecom Tilit on Ecomin asiakkaiden oma tilitoimisto

01.03.2021

Ecomin kanssa samoissa tiloissa toimii sen tytäryhtiö, Ecom Tilit, joka on nimensä mukaisesti Ecomin asiakkaiden oma tilitoimisto. Talotekniikka- ja rakennusalalle erikoistunut Ecom Tilit perustettiin vuonna 2007, josta lähtien se on palvellut satoja asiakkaita kirjanpidossa ja palkanlaskennassa sekä avustanut reskontran hoidossa.

Onni on hyvä kirjanpitäjä

Helpotusta asiakkaan arkeen tuo, kun kirjanpitäjä tuntee asiakkaan käyttämän ohjelmiston. Ecom Tilien asiakas voi joustavasti sopia kirjanpitäjänsä kanssa, mihin kaikkeen hän tilitoimiston apua tarvitsee. Työnjako on siis aina asiakkaan tarpeisiin mukautuva.

Esimerkiksi palvelumalli, jossa kirjanpitäjä hoitaa osittain tai kokonaan reskontraa, kasvattaa suosiotaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tilitoimistolle sallitaan asiakkaan ohjelmiston käyttö, jolloin he voivat avustaa myynti- ja ostolaskujen käsittelyssä. Valmistavia toimenpiteitä ennen kirjanpitoa voi olla esimerkiksi noutaa ostolaskut ja tiliöidä ne valmiiksi, maksattaa ostolaskut, hoitaa myyntilaskujen muistutusten lähettämisen sekä tarkistaa tiliotteelta viitteettömät suoritukset ja kohdistaa ne oikeille myyntilaskuille. Asiakas saa puolestaan keskittyä omaan liiketoimintaansa ja kuitenkin samassa ohjelmistossa kirjanpitäjän kanssa toimiessaan pysyy kartalla siitä, mitä reskontrassa tapahtuu.

Erikoisosaamista vaalien

Tinkimättömän ammattitaidon lisäksi Ecom Tilien vahvuuksia on asiakkaidensa erikoisalojen tuntemus. Näkemystä on kertynyt vuosien saatossa, ja ajantasaisesta asiantuntemuksesta pidetään jatkuvasti huolta muun muassa koulutuksin.

Talotekniikan lisäksi rakennusala on Ecom Tilien ammattilaisille tuttu: asiakkaina on aina ollut myös rakennusliikkeitä ja kokemusta onkin kertynyt muun muassa perustajaurakoinnista. Viime vuoden aikana kirjanpitäjät saivat myös lisäkoulutusta rakennusalan erikoisosaamisessa. Oman porukan asiantuntemuksen lisäksi Ecom Tilien asiakkaiden käytössä on Accountor-konsernin erikoisosaaminen ja tuki esimerkiksi yrityksen laki- ja veroneuvonnassa.

Kaikki palvelut samasta paikasta

Kuten Ecomin ohjelmistoratkaisutkin, Ecom Tilien palvelut on sovitettavissa kaiken kokoisille asiakkaille. Yksi halutuimmista palvelukokonaisuuksista on Ecom Jet Partner, jossa yhdistyy Ecomin täysin verkossa toimiva Ecom Jet -ohjelmisto sekä kirjanpitopalvelut.

Partner-asiakkaalle osoitetaan oma yhteyshenkilö, joka vastaa sekä ohjelmistoon että kirjanpidollisiin asioihin liittyviin kysymyksiin. Kirjanpitäjä on mukana Ecom Jetin käytössä ja pystyy viemään kaiken aineiston asiakkaan puolesta Ecom Jetistä kirjanpitoon. Ohjelmisto ohjaa käyttöä niin, että asiakkaan oma työ, kuten töiden ja ostolaskujen kirjaaminen laskutusta varten, tuottaa automaattisesti tietoa myös kirjanpitoa ja palkanlaskentaa varten. Asiakas voi keskittyä siihen, mikä on hänen työssään oleellisinta, ja data kirjanpitoon syntyy kuin itsestään.