Tiedotteet

Ecom turvaa palvelunsa ja asiakkaidensa tiedot

16.12.2021

Ecomilla henkilö- ja muiden asiakastietojen tietoturva on ensisijaisen tärkeää. Globaalin tietoturvahaavoittuvuuden (log4j-haavoittuvuus CVE-2021-44228) vuoksi olemme ryhtyneet toimenpiteisiin kaikkien asiakkaidemme tietojen turvaamiseksi. 

Mikään Ecomin tai asiakkaidemme tiedoista ei ole vaarantunut. Ecomilla panostetaan tietoturvaan ja havainnointikyvykkyytemme on hyvien käytäntöjen mukaista. 

Tämä haavoittuvuus koskee miljoonia yrityksiä ympäri maailman. Voit varmistaa parhaan tietoturvan päivittämällä yrityksesi käytössä olevat järjestelmät aina viimeisimpään versioon. Jos tiedät, että yrityksesi käyttää palveluita, joihin haavoittuvuus vaikuttaa, kannattaa varmistaa palveluntarjoajalta, että ne on päivitetty.

Lisätietoja Kyberturvallisuuskeskuksen tiedotteessa: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/varoitus_5/2021 


At Ecom, the security of personal and other customer data is our primary priority. Due to a global data security vulnerability (log4j vulnerability CVE-2021-44228), we have taken measures to secure all customer data. 

None of Ecom’s or our customers data has been compromised. Ecom invests in data security and our observation capabilities are in line with good practice. 

This vulnerability affects millions of companies around the globe. To ensure the best data security, always update the systems your company uses to the latest version. If you know that your company uses services that are affected by the vulnerability, please ensure from the vendor that they are updated.

See more information, for example on Finland’s National Cyber Security Centre’s alert: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/en/varoitus_5/2021