Ohjelmistot

Koko ohjelmisto ilman kuukausimaksuja tai muita kiinteitä kuluja

18.01.2022

Ecom Jet on hurjaa vauhtia kehittyvä talotekniikka- ja rakennusalan ohjelmisto. Tosin Ecom Jetiä käyttää myös yhä kasvava joukko muidenkin alojen yrityksiä ja yrittäjiä. Oikeastaan mikä tahansa ala, jossa itse työsuoritus tehdään asiakkaan tiloissa, hyötyy Ecom Jetistä. Mikäli palettiin lisätään asiakkaalle myydään työsuorituksen lisäksi tarvikkeita, tuotteita tai jatkuvasti laskutettavia tuotteita (esim. vuokrat), ohjelmiston hyöty on melkoinen.

Ohjelmistojen hinnoittelu perustuu useimmiten kuukausimaksuun. Kuukausimaksu on usein perusteltu vaihtoehto, koska ohjelmistoyhtiöt ylläpitävät ohjelmistoa, maksavat palvelimista ja tuottavat asiakkailleen tukipalveluilta, joista aiheutuu kiinteistä kuluja ohjelmistojen toimittajille. Liiketoimintamalli on siis aika selkeä. Ja jos ohjelmiston ominaisuuksien määrä kasvaa, samalla kasvaa kompleksisuus ja sitä myöten myös ylläpidon kustannukset. Toisaalta myös ohjelmistojen ominaisuudet muodostavat käyttäjälleen arvoa, joka ulosmitataan säästyneenä aikana tai vaikka lopulta tehostuneena kassan kiertona.

Päätimme tuoda markkinoille ohjelmiston ilman kuukausimaksua. Siinä on samat ominaisuudet kuin kuukausimaksullisessa, ainoastaan hinnoitteluperuste on erilainen.

Mikko Ruoho

Ecom lähti miettimään ohjelmiston hinnoittelua juuri arvon tuottamisen kannalta. Tiedämme, että asiakkaillamme on tarve ohjelmistolle, jossa kiinteät kustannukset on karsittu minimiin. Tiedämme myös, että nämä yritykset ja yrittäjät tekevät ihan samaa työtä kuin muutkin, joten ohjelmiston ominaisuuksien rajaaminen pelkkään myyntireskontraan (laskutusohjelma) olisi ikävää.

Päätimme tuoda markkinoille ohjelmiston ilman kuukausimaksua. Siinä on samat ominaisuudet kuin kuukausimaksullisessa, ainoastaan hinnoitteluperuste on erilainen. Siinäkin halusimme säilyttää saman täyden läpinäkyvyyden kuin muissa tuotteissamme. Ecom Jet Basicissa ohjelmiston hinta muodostuu, kun ohjelmisto tuottaa arvoa. Eli kun lasku muodostetaan ja lähetetään sekä kun ostolasku otetaan vastaan ja käsitellään.

Jos laskumääräsi ei ole kovin mittava, mutta haluat täyden toiminnanohjauksen ja taloushallinnon käyttöösi, kokeilepa Ecom Jet Basicia.

Mikko Ruoho
Kaupallinen johtaja