Ohjelmistot Yleinen

Rakennusalan litterointi tuo selkeän näkyvyyden liiketoimintaan

25.01.2023

Rakennusalan litterointi on standardoitua ja vakiintunutta, mutta siitä voi hyötyä myös LVI- ja sähköalan yritykset. Litteratasolla projekteja seuraamalla päästään kiinni siihen, miten liiketoiminnalla todellisuudessa menee ja mistä kaikki johtuu.

Mitä rakennusalan litterat sitten oikeastaan ovat? Litteroinnilla yksinkertaisesti sanottuna jaotellaan erilaiset työssä käytetyt tarvikkeet ja itse työ haluttuihin kategorioihin. Jos vaikkapa rakennat taloa, saatat haluta tietää, montako ruuvia olet käyttänyt makuuhuoneen rakentamiseen ja montako naulaa keittiön rakentamiseen.

Yrittäjänä haluat tietysti tietää myös sen, mitä nuo tarvikkeet ovat sinulle maksaneet ja millä hinnalla olet ne myynyt. Ja jos sinulla on työntekijöitä apunasi talon rakentamisessa, saat myös tietää, miten kauan heillä on mennyt mihinkin työvaiheeseen ja mitä nuo työvaiheet ovat tulleet sinulle maksamaan.

Jos talonrakennusprojekteja on useita, voit verrata niiden kuluja toisiinsa. Ja jos yritykselläsi on useampi kuin yksi toimipiste, voit määrittää kuluillesi myös kustannuspaikan. Ja jos laskutat jotakuta toista näistä projekteista, näet myös, mitkä työvaiheet ovat olleet kaikkein kannattavimpia ja mitkä kenties tuottavat vain vähän tai tekevät jopa tappiota. Näin saat mahdollisuuden puuttua mahdollisiin epäkohtiin ennen kuin ne ehtivät paisua ongelmiksi. Ja toisaalta: jos liiketoiminta on jo kannatavaa, voit tehdä siitä litteroinnin avulla vielä kannattavampaa.

rakennusalan litterointi tuo selkeää näkymää liiketoimintaan
Rakennusalalla litterointi on jo arkipäivää, mutta siitä voi hyötyä myös esimerkiksi sähkö- ja LVI-alan yritykset

Litterointi rakennusalan standardina

Rakennusalalla, jossa litteroiden käyttö on yleistä, usein käytetään standardoituja Rakennustiedon Talo-nimikkeistöjä. Niiden rinnalla tai sijasta voi käyttää myös itse määritettyjä litteroita sen mukaan, mitä asioita halutaan seurata. Sähkö- ja LVI-puolella taas tarvikkeet itsessään on niin standardoituja, että vastaavanlaisille nimikkeistöille ei ole ollut samanlaista tarvetta. Kuitenkin myös talotekniikka-alan yritys, joka tekee isoja projekteja, voi todella hyötyä projektin pilkkomisesta pienempiin, hallittavampiin ja seurattavampiin osiin.

Rakennusalan litteroinnilla saatua tietoa voi hyödyntää myös tarjouslaskentaan. Ilman tarkempaa näkyvyyttä kuluihin voit vain arvella, millaisista summista puhutaan. Arvelu voi perustua pitkään kokemukseen ja tietoonkin, mutta hyvääkin arvausta on aina varaa parantaa faktalla. Kun on paljon huomioitavia yksityiskohtia ja aika on rajallista, kannattaa aiemmin tuotettua tietoa ehdottomasti hyödyntää.

Miten se litterointi sitten käytännössä tapahtuu? Otetaan esimerkiksi jo aiemmin mainittu talonrakennusprojekti. Itse kohde, talo, on projekti. Alaprojektejasi ovat tässä tapauksessa eri huoneet: makuuhuone, keittiö, niin edelleen. Näihin alaprojekteihin taas voit litteroida erilaisia kuluja: työvoimakustannuksia tai tarvikkeita. Voit kohdentaa litteralle vaikkapa ostolaskuja tai työaikakirjauksia.

Jos käytät ruuveja vain makuuhuoneessa ja nauloja vain keittiössä, asia on selkeä. Jos kuitenkin haluat verrata, miten paljon jotakin tarviketta kuluu jossakin huoneessa tai seurata, miten paljon sitä on kulunut kaikissa huoneissa yhteensä, tarvitset litteroita. Jos sinulla taas on rakenteilla kaksi samanlaista taloa, voit vertailla niiden kustannuksia keskenään ja puuttuua poikkeamiin ajoissa. Sitä on rakennusalan litterointi.

Talo 2000 -nimikkeistö

Talo 2000 -nimikkeistö on Suomessa kehitetty rakennusalan standardoitu luokittelujärjestelmä, joka on suunniteltu parantamaan rakennusprojektien suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon tiedonhallintaa. Se on laajempi ja monipuolisempi kuin vanhempi Talo 70 -nimikkeistö, ja se kattaa rakennusprojektien kaikki vaiheet aina suunnittelusta ylläpitoon saakka.

Talo 2000 -nimikkeistön tavoitteena on tarjota yhtenäinen viitekehys rakennusalan tuotteille ja palveluille, mikä helpottaa tiedon vaihtoa ja yhteistyötä projektin eri osapuolten välillä. Se sisältää kattavat luokitukset rakennusmateriaaleille, työvaiheille, tiloille ja rakennuksen osille, ja se mahdollistaa tarkan ja yksityiskohtaisen kuvauksen rakennusprojektin eri elementeistä.

Nimikkeistö on jaettu eri osa-alueisiin, kuten rakennustekniikka, talotekniikka, ja sisustus, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin rakennusalan ammattilaisten tarpeita suunnittelusta kunnossapitoon. Talo 2000:n käyttö edistää rakennushankkeiden sujuvuutta, läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta, tarjoten työkalun, joka auttaa standardisoimaan tuotetiedot ja parantamaan projektien hallintaa.

Ecom Jetissä voit käyttää ennalta määritettyjä litteroita tai luoda omia. Lue lisää Ecom Jetistä ja sen muista ominaisuuksista täällä.