Henkilöt

Vuorovaikutus on tärkeä osa johtamista myös etänä

22.02.2022

Johtaminen etäaikana on ainakin itselleni ollut pohtimisen paikka, ja kokemukseni mukaan se on erilaista kuin läsnä ollessa kasvotusten. Johtaminen on vuorovaikutusta, toisin sanoen johtamista tapahtuu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, ja etänä vuorovaikutus on erilaista.

Arjen kohtaamiset kortilla

Johtamista tapahtuu monella tavalla: on kalenteriin merkittyjä palavereita ja joitakin erillisiä tilaisuuksia, kuten esimerkiksi erilaisia työryhmätapaamisia ja koko henkilöstöä koskevia tapaamisia. Sitten on niin sanottua välineellistä johtamista, mitä tapahtuu eri välineiden välityksellä, kuten esimerkiksi videopalavereissa ja erilaisissa viestinvälitystyökaluissa, kuten Teamsissa, Google Meetissä ja Slackissä. Ja sitten on vielä “ad hoc” -tapa johtaa, eli suunnittelematon johtaminen, jota tapahtuu etänä huomattavasti vähemmän. Nämä ovat niitä arjen tilanteita, kun kohdataan toisia ja keskustellaan työn lomassa asiasta ja asian vierestäkin. Toki suunnittelematonta johtamista voi tapahtua etänäkin, mutta silloin se todennäköisesti liittyy johonkin tiettyyn asiaan, josta otetaan yhteyttä toiseen ihmiseen.

Vuorovaikutus avain motivaatioon

Tänään olin johtamiskoulutukseen liittyvässä tapaamisessa, jossa aiheena oli motivaatio ja sen johtaminen. Oli erittäin mielenkiintoista keskustelua aiheesta, mm. kysymyksiä siitä, onko motivaatio henkilön ominaisuus tai piirre, eli onko henkilöitä, joilla vaan on enemmän motivaatiota kuin toisilla. Tästä oli eriäviä mielipiteitä. Toiset olivat sitä mieltä, että motivaatio on henkilön ominaisuus tai piirre ja sitä on toisilla enemmän kuin toisilla. Toiset taas olivat sitä mieltä, että henkilöllä on muita ominaisuuksia, jotka vahvistavat tai heikentävät herkkyyttä motivaatiolle.

Itse pystyn samaistumaan molempiin näkemyksiin. Ja toki se vaihtelee, mikä on ihmisen motivaation kohde. Motivaatio ja motivointi liittyy elämässä muuhunkin kuin vain työelämään: on monia asioita, joihin meiltä löytyy automaattisesti sisäistä motivaatiota tai joihin me voimme sitä yrittää luoda itse itsellemme. Johtamisen näkökulmasta tärkeä kysymys on, miten motivoit toisia? Itse uskon, että vuorovaikutus on tärkeää, ja mitä paremmin tunnemme toisemme, motivaation synnyttämisen edellytykset ovat paremmat.

Ihmisten välinen vuorovaikutus on mielenkiintoista, ja se tekee johtamisesta mielenkiintoista ja ainakin itselleni mielekästä. Minusta johtamiseen liittyy vahvasti kiinnostus muihin ihmisiin ja ymmärrys muiden tavoitteista ja haluista. Sitä pyrin itse noudattamaan. Johtaminen on tärkeää työtä, vaikka se ei aina ulospäin näkyisikään. On kuitenkin aika varmaa, että huono johtaminen ja johtamattomuus näkyvät jollain lailla.

Hyvää kevättä!
Anna Johansén