Ecom Arkistopalvelu, Palvelukuvaus

Päivitetty 17.4.2018

1 Johdanto

Tällä palvelukuvauksella kuvataan Ecom Oy:n (Palveluntarjoaja) Ecom Arkistopalvelu -palvelu (Palvelu) ja se täydentää Ecom Oy:n yleisiä sopimusehtoja (YSE). Kulloinkin voimassaolevat ehdot ja palvelukuvaus on saatavilla Ecom Oy:n asiakaspalvelusta.

2 Palvelun sisältö ja tuottaminen

Ecom Arkistopalvelu -palvelu pitää sisällään mm. seuraavat ominaisuudet

  • Työmaakohdetietokanta
  • Työmaan urakkatiedot
  • Henkilö- ja toimittajatietokanta
  • Rakennusalan tiedonantovelvollisuuden ilmoitusten lähetys Verohallinnon Ilmoitin.fi -palvelun
  • Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä.

3 Tietojen varmuuskopiointi

Palvelimella olevat tiedot varmistetaan kerran vuorokaudessa ja varmuuskopiota säilytetään 14 vuorokautta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tiedonvarmistusajojen välissä tapahtuneista tiedon häviämisistä.

Varmuuskopioiden palauttamisesta voidaan periä voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

4 Hinnasto

Palvelun kulloinkin voimassa oleva hinnasto on saatavilla Palveluntarjoajan internet-sivuilta.

5 Laskutusjakso ja irtisanomisaika

Palvelun laskutusjakso on 12kk. Palvelun irtisanomisaika on kuluvan laskutusjakson loppuun.