Ecom Serveri, Palvelukuvaus

Päivitetty 13.12.2021

1 Johdanto

Tällä palvelukuvauksella kuvataan Ecom Oy:n (Palveluntarjoaja) Ecom Serveri -palvelu (Palvelu) ja se täydentää Ecom Oy:n yleisiä sopimusehtoja (YSE). Kulloinkin voimassaolevat ehdot ja palvelukuvaus on saatavilla Ecom Oy:n asiakaspalvelusta.

2 Palvelun sisältö ja tuottaminen

Ecom Serveri -palvelu pitää sisällään mm. seuraavat ominaisuudet

  • Ecom-ohjelmistojen käyttö Citrix-etäkäyttöohjelmalla
  • Ecom-ohjelmistojen asennus ja uusien versioiden päivitys
  • Tietojen päivittäinen varmuuskopiointi

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä.

3 Tietojen varmuuskopiointi

Palvelimella olevat tiedot varmistetaan kerran vuorokaudessa ja varmuuskopiota säilytetään 3 kuukautta. Lisäksi kerran viikossa otetaan varmuuskopio, jota säilytetään 6 kk.

Palveluntarjoaja ei vastaa tiedonvarmistusajojen välissä tapahtuneista tiedon häviämisistä.

Varmuuskopioiden palauttamisesta voidaan periä voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

4 Hinnasto

Palvelun kulloinkin voimassa oleva hinnasto on saatavilla Palveluntarjoajan internet-sivuilta.

5 Laskutusjakso ja irtisanomisaika

Palvelun irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Laskutusjaksossa sovelletaan Ecom Oy:n yleisiä sopimusehtoja.