Ecom Webi, Palvelukuvaus

Päivitetty 13.12.2021

1 Johdanto

Tällä palvelukuvauksella kuvataan Ecom Oy:n (Palveluntarjoaja) Ecom Webi -palvelu (Palvelu) ja se täydentää Ecom Oy:n yleisiä sopimusehtoja (YSE). Kulloinkin voimassaolevat ehdot ja palvelukuvaus on saatavilla Ecom Oy:n asiakaspalvelusta.

2 Palvelun sisältö ja tuottaminen

Ecom Webi -palvelu pitää sisällään mm. seuraavat ominaisuudet

  • Lähetteiden luonti ja muokkaus
  • Palkkatapahtumien syöttö
  • Asiakas- ja tuoterekisterit

Palveluntarjoaja voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä.

3 Tietojen varmuuskopiointi

Palvelimella olevat tiedot varmistetaan kerran vuorokaudessa ja varmuuskopiota säilytetään 3 kuukautta. Lisäksi kerran viikossa otetaan varmuuskopio, jota säilytetään 6 kk.

Palveluntarjoaja ei vastaa tiedonvarmistusajojen välissä tapahtuneista tiedon häviämisistä.

4 Hinnasto

Palvelun kulloinkin voimassa oleva hinnasto on saatavilla Palveluntarjoajan internet-sivuilta.

5 Laskutusjakso ja irtisanomisaika

Palvelun irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Laskutusjaksossa sovelletaan Ecom Oy:n yleisiä sopimusehtoja.