TILITOIMISTO ECOMIN KÄYTTÄJILLE

 

MISTÄ TUNNISTAA HYVIN TILITOIMISTON?

Kirjanpitäjän tehtävä on hoitaa yrityksen kirjanpito ja muut lakisääteiset suoritteet valmiiksi verottajaa ja muita tahoja varten. Tämä on perusvaatimus, jonka jokainen tilitoimisto hallitsee. Hyvä tilitoimisto on kuitenkin asia erikseen.

HYVÄ TILITOIMISTO MUKAUTUU YRITYKSEN TARPEIDEN MUKAAN

Tilitoimistolta vaaditaan kykyä muuntautua yrityksen tarpeisiin. Hyvä tilitoimisto on taustavaikuttaja yrityksen arjessa sekä tulevan ennakoinnissa että nykyisen toiminnan hienosäädössä. Erikoistilanteissa kirjanpitäjän roolin pitää muuttua neuvonantajaksi ja ratkaisujen etsijäksi.

LUOTTAMUKSELLINEN SUHDE

Yrityksellä ei ole yleensä montaakaan kontaktia, joiden kanssa voi puhua omasta yrityksestä luottamuksellisesti. Sellaisia kontakteja on vielä vähemmän, joille voi kertoa avoimesti, ettei ole perillä kaikista taloushallintoon liittyvistä asioista. Hyvä kirjanpitäjä on yrittäjän luottokumppani.

ECOM TILIT ON MODERNI TILITOIMISTO

Kehitämme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa yrityksen rutiineja, jotta yrityksen ja tilitoimiston väliset päällekkäiset työvaiheet jäävät pois. Näin syntyy suoraa säästöä kirjanpitokustannuksista, ja kirjanpitäjillämme on myös enemmän aikaa keskittyä yrityksen palvelemiseen ja sen toiminnan kehittämiseen. Esimerkiksi nettipohjainen arkistopalvelumme on helppokäyttöinen ja toiminnoiltaan monipuolinen. Siellä raportit ja dokumentit ovat käden ulottuvilla vuorokauden ympäri.

AKTIIVINEN YRITTÄJÄ, TERVETULOA!

Aktiivinen yrittäjyys on enemmänkin mielentila, jossa yritystä halutaan kehittää sen eri osa-alueilla. Yrityksen koko tai ikä eivät ole merkitseviä – vain halu kehittyä ja halu menestyä.

Hyvä tilitoimisto on yksi aktiivisen yrityksen tärkeimmistä kumppaneista. Sellainen me haluamme asiakkaillemme olla!

OTA YHTEYTTÄ!