Yleinen

Meddelande 6.11.2020

06.11.2020

Finska och engelska dominerar ekonomisystemen

Nu kommer ett svenskspråkigt alternativ för VVS- och byggbranschen

I Finland finns tusentals svenskspråkiga små och medelstora företag. Deras arbete har tills nu försvårats av att de tvingats använda finsk- eller engelskspråkiga program. Mjukvaruföretaget Ecom har lanserat Finlands första helt svenskspråkiga affärssystem och kommer därmed att satsa allt mer på service för svenskspråkiga kunder. Finago Ecom Jet är avsett för bygg-, el- och VVS-branscherna.

– Vi har idag släppt den svenskspråkiga versionen precis lagom till svenska dagen. Detta är något som många kunder länge önskat sig, för den finska terminologin i systemet kan vara en utmaning för kunder som talar svenska som modersmål. Nu kan våra kunder själva välja språkversion i systemet, berättar Ecoms verkställande direktör Veikko Mäkinen.

Ecom Jet är i dag det enda finskutvecklade ekonomisystemet för bygg-, el- och VVS-branschen som har översatts helt och hållet till svenska. På Ecom ville man satsa på en svensk version för att ge kunderna full nytta av programmets innehåll.

– Det är viktigt att alla företagare i branschen har tillgång till ett ekonomisystem på sitt eget språk. Vi vill göra ekonomiförvaltningen lite enklare och hjälpa kunderna att effektivisera sina verksamheter. För många är detta ett stort steg i rätt riktning.

Även blanketterna finns på svenska

Med Ecom Jet kan företagare digitalisera och automatisera hela sin ekonomiförvaltning. Systemet ger möjlighet att följa sina marginaler, fakturera kunder och betala fakturor samt administrera entreprenader.

– Alla blankettmallar, till exempel för fakturering, finns även på svenska. Även vår kundservice och bokföringsbyrå betjänar kunderna på svenska, berättar Veikko Mäkinen.

Mer information:

verkställande direktör Veikko Mäkinen, Ecom Oy, tfn 044 591 0413, veikko.makinen@ecom.fi

Ecom Oy grundades 1995 och är numera en del av Accountor-koncernen. Ecom Oy producerar ekonomisystemet Ecom som är särskilt avsett för husteknikbranschen. Dotterbolaget Ecom Tilit Oy tillhandahåller bokföringstjänster för husteknik- och byggföretag. Ecom är en ledande programvaruleverantör till VVS- och byggbranschen i Finland.www.ecom.fi