Yleinen

Rakennusalan lomaraha – mikä se on ja miten se lasketaan?

16.02.2023

Rakennusalan lomaraha on kiinnostava poikkeus totutuissa loma-ajan ansioissa. Mutta aloitetaanpa perustermistöstä.

Kaikille työntekijöille kertyy lakisääteisesti lomaoikeutta. Loma on palkallista vapaata, ja sen ajalta maksettava lakisääteinen korvaus on nimeltään lomapalkka. Jos lomaa ei pidetä vapaana, esimerkiksi tilanteessa, jossa työt loppuvat tai vaihdetaan työpaikkaa, lomapalkka maksetaan lomakorvauksena.

Lomaraha, jota ennen kutsuttiin lomaltapaluurahaksi, ei puolestaan ole lakisääteinen. Se on työehtosopimuksiin liitetty, eikä kaikilla aloilla sitä edes makseta. Useimmilla aloilla, joissa lomaraha on käytössä, maksetaan 50 % loma-ajan palkasta lomapalkan lisäksi. Maksuaika riippuu yrityksen käytännöistä ja työehtosopimuksen määräyksistä, mutta monet maksavat samaan aikaan kun lomapalkka maksetaan, tai loman alkaessa. Joka tapauksessa lomaraha ei ole enää sidoksissa siihen, palaatko lomalta työpaikallesi.

Näihin yleisiin käytäntöihin verrattuna rakennusalan lomaraha on erilainen. Oikeastaan nuo äskeiset määritelmät voi rakennusalan kohdalla heittää romukoppaan. Rakennusalan lomaraha ei ole yleistermistön mukainen lomaraha ensinkään, vaan lomaraha ja lomapalkka yhdessä.

Rakennusalan lomaraha on poikkeus totuttuun tapaan ymmärtää lomarahan muodostuminen.
Rakennusalan lomaraha on poikkeus totuttuun tapaan ymmärtää lomarahan muodostuminen.

Rakennusalalla lomaraha on prosenttiperusteinen, ja tuo prosenttiperusteinen kokonaisuus sisältää sekä lomarahan että lomapalkan, eli niitä ei rakennusalalla eritellä. Lomarahan määrä on 18,5 % lomanmääräytymisvuonna, eli 1.4.–31.3., työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta. Kesäloman osuus tuosta 18,5 prosentista on 14 % ja talviloman osuus 4,5 %. Työsuhteen päättyessä työntekijälle maksetaan lopputilin yhteydessä lomakorvaus, eli siihen mennessä ansaittu lomaraha kokonaisuudessaan.

Mitä rakennusalan lomarahan määräävään palkkaan lasketaan mukaan?

Työssäoloajalta kertyneeseen palkkaan lasketaan mukaan myös yli- ja hätätyöstä maksettava korvaus. Toisin kuin monilla muilla aloilla, rakennusalalla myös sairausajan palkka lasketaan mukaan työssäoloajalta kertyneeseen palkkaan.

Prosenttiperusteinen rakennusalan lomaraha, jossa on mukana sekä lomaraha että lomapalkka, koskee vain tuntipalkkaisia rakennusalan työntekijöitä. Kuukausipalkkaiset puolestaan kuuluvat rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen alle, ja heille maksetaan lomaraha 50-prosenttisesti lomapalkan päälle.

Alasi tuntevan ohjelmiston ja tilitoimiston samassa paketissa saat meiltä.

Lue lisää rakennusalan lomista ja vapaista Rakennusliiton sivustolta.