Ohjelmistot Uudet ominaisuudet

Ecom Jetin kesäkuun 2022 uudet ominaisuudet

01.07.2022

Ecom Jetin kehitys ei pysähdy kesälläkään, vaan päin vastoin tuomme käyttäjille jatkuvasti paljon kysyttyjä, hyödyllisiä toiminnallisuuksia. Merkittävin kesäkuun aikana lisätty ominaisuus on projektinhallintaa helpottavat ja monipuolisemmaksi tekevät alaprojektit.

Alaprojektit mahdollistavat isomman projektikokonaisuuden jakamisen pienempiin osiin. Varsinkin isoissa projekteissa on monia eri vaiheita, ja alaprojektit mahdollistavat helpon tavan seurata projektin etenemistä ja eri vaiheiden tulojen ja menoja. Pienemmissä projekteissa taas lisätyöt voidaan kohdentaa alaprojektiin, jolloin asiakasta on helppo informoida tehdyistä lisätöistä ja niihin liittyvistä kustannuksista.

Tehdyt työtunnit ja tarvikkeet sekä maksupostit voidaan kohdentaa aina projektin tiettyyn vaiheeseen (alaprojekti), jolloin projektin seuranta selkiytyy ja projektin päätyttyä on helppo tarkastella projektia sekä yhtenä kokonaisuutena että pienempinä osina.

Toinen nyt lisätty merkittävä uusi ominaisuus on dimensiot. Dimensioiden tarkoitus on helpottaa ja parantaa raportointia, kun esimerkiksi laskutusta voi seurata kustannuspaikoittain. Toistaiseksi dimensioita voidaan määrittää työmääräimille, mutta myöhemmin niitä voi määrittää myös projekteille ja osto- sekä myyntilaskuille. Niin ikään on mahdollista ottaa käyttöön esimääritettyjä dimensioita: Talo 80 -nimikkeet ja -kustannuspaikat tai luoda omia dimensioita.

Pidimme alaprojekteista ja dimensioista myös webinaarin. Lataa sen tallenne tästä.

Myös kulukirjauksiin on tullut parannuksia: olemme poistaneet rajoituksen kulukirjausten päivämääristä, ja aloitus- ja lopetuspäivä on nyt esitäytettynä luotaessa uutta kulukirjausta.

Asiakashakua on parannettu: nyt on mahdollista hakea asiakasta osoitteen perusteella.

Nyt voit myös lähettää kuluttajalaskuja Apixin kautta. Niin ikään laskun voi nyt lähettää uudelleen välityspalvelun kautta, kun ennen lähetys oli rajoitettu yhteen kertaan.

Näiden lisäksi on tehty bugikorjauksia ja yleisiä parannuksia.