Yleinen

Kannattavuuden parantaminen: Kuinka saada yrityksen talous kuntoon ja riskit hallintaan

13.04.2023

 
Mitä yrityksen kannattaa huomioida taloudellisesti epävakaina aikoina?

Heikentynyt taloustilanne nostaa luottotappioriskiä. Tällä hetkellä inflaatio, rahapolitiikan kiristyminen ja korkojen nousu haastavat yrityksiä. Taloustilanne näkyy myös konkurssien määrän kasvuna: Intrumin viimeisimmän maksuviivetutkimuksen mukaan määrät ovat tällä hetkellä korkeammalla tasolla kuin pitkään aikaan. Yrityksissä voi tapahtua isojakin muutoksia maksukäyttäytymisessä lyhyessä ajassa.

Yritysten, jotka haluavat menestyä tässä taloustilanteessa, kannattaa kiinnittää huomiota sekä kannattavuuden parantamiseen että riskienhallintaan.

Miten liikkeelle yrityksen kannattavuuden parantamisessa?

Milloin on oikea hetki pysähtyä tarkastelemaan yrityksen kannattavuutta? Oikea hetki on nyt.
 
Vielä totuudenmukaisempi vastaus on se, että yrityksen kannattavuutta ja riskejä kannattaa seurata jatkuvasti. Jos tilikauden alkupuolella on mahdollisuus vaikuttaa kyseisen vuoden tulokseen, niin tilikauden loppupuolella on mahdollisuus tarkastella ja oppia kuluvasta kaudesta. Ennen kiireisintä sesonkia voi hioa prosesseja kuntoon, jotta ison urakan tai projektin pyörteissä voi keskittyä varsinaiseen työhön ja painaa menemään. Sesongin jälkeen voi taas analysoida, että miten onnistuimme.
 
Ecomin Terhi Rosti suosittelee pienten kehitysaskelien taktiikkaa: “Ei kannata haukata liian isoa palaa kerralla. Harvalla yrityksellä on mahdollista laittaa kerralla kaikkea kuntoon. Joskus kehittämistarpeesta voi tulla iso möhkäle, joka estää aloittamisen. Valitse yrityksellesi mieluummin yksi tai kaksi kehittämisteemaa per vuosi tai per puoli vuotta.”

Kannattavuuden parantaminen ja riskien hallinta kannattaa aloittaa heti eikä huomenna

Raportoinnilla saat pohjatiedot kannattavuuden kehittämiselle

Yrityksen tulevaisuuden päätösten kannalta oleelliset tiedot tulisi olla helposti saatavilla. Kannattavuuden reaaliaikainen seuranta ohjelmasta käsin helpottaa sekä lyhyen että pitkän tähtäimen suunnittelua ja on pohja rullaavalle kehittämiselle.
 
Mieti ensin, mikä on juuri sinun bisneksessäsi oleellista ja viritä käytössäsi oleva ohjelma ja raportointi antamaan tietoa juuri tähän tarpeeseen. Kuuntele – ja jopa vaadi – vinkkejä omalta kirjanpitäjältäsi talousluvuista ja niiden seurannasta.

Konkreettiset askeleet parempaan kannattavuuteen

Pienistä puroista kertyy suuriakin vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen. Kustannuskontrollia voi harjoittaa, tehdä kilpailutuksia ja suosia edullisempia toimittajia. Laskutuksessa kannattaa pyrkiä tarkkuuteen laskun sisällössä. Huolehdi siitä, että kaikki tehdyt työtunnit ja myydyt tuotteet pienintä nippeliä myöten tulevat mukaan laskulle.

Yrittäjien kannattaa miettiä myös laskutusnopeutta. Lasku kannattaa aina lähettää heti, kun työ on valmis. Laskuta mieluummin vaikka useampi pienempi erä kuin jää odottamaan projektin tai työmaan lopullista valmistumista. Nykyään on myös paljon hyviä laskurahoitusratkaisuja tarjolla ja joissain tapauksissa laskun siirtäminen ulkopuoliselle taholle voi olla hyvä vaihtoehto. Yritys saa rahat tehdyistä töistä tilille heti ja rahat ovat saman tien käytettävissä yrityksen toimintaan.

Joskus toimintaa kannattaa laajentaa uuteen liiketoimintaan, mutta kannattavuutta voi parantaa toisinaan myös supistamalla toimintaa. Viekö joku yksittäinen keikkatyö ihan liikaa resursseja suhteutettuna siihen käytettyyn aikaan? Tällaiseen analysointiin tarvitaan hieman pidemmän aikajakso, yksittäisen keikan perusteella ei voi vielä vetää johtopäätöksiä. Pidemmän ajanjakson seuranta voi tuoda esille tarpeen karsia rönsyjä liiketoiminnassa. 
 
Ecomin ohjelmistoista saat tukea projektien hallintaan ja lukujen seurantaan, tutustu esimerkiksi oppaaseen projektien hallinnasta.

Myös laskutusnopeudella on vaikutusta kannattavuuden parantamiseen.

Asiakkaisiin liittyvät riskit taloudellisesti epävakaina aikoina

Erilaisissa taloussuhdanteissa on syytä pohtia, miten omilla asiakkailla menee juuri tässä taloustilanteessa. Kannattaa miettiä esimerkiksi sitä, miten omalla toimialalla suhdannetilanne vaikuttaa ja onko oman asiakaskunnan seurantaan syytä panostaa enemmän.

“Yhä useammin saan yhteydenottoja yrityksiltä, jotka ovat heränneet tarkastelemaan luottopolitiikkaansa vasta, kun kohdalle on sattunut asiakkaan konkurssi ja rahat on jääneet saamatta,” kertoo Kati Matinaho Intrumilta ja suosittelee myös miettimään luottopolitiikka etukäteen valmiiksi, jotta vältytään turhilta luottotappioilta.

Mikäli yrityksen taloushallinnon hoitaa tilitoimisto, voisi sieltä saada hyviä vinkkejä luottopolitiikan ja laskutuksen tueksi. Hyvä kirjanpitäjä on muutenkin yrittäjälle paras sijoitus: häneltä saa varmasti neuvoja kaikkeen yritystoimintaan liittyen, tai ainakin hän osaa ohjata kysymykset henkilölle, joka on asiassa paras asiantuntija.

Mitä kannattaa huomioida, kun tarkastellaan laskun koko elinkaarta? Luottotappio syntyy jo myyntivaiheessa, joten aina uuden asiakkaan kohdalla olisi hyvä tarkastaa asiakkaan maksukäyttäytyminen. Luottopäätös.fi-palvelusta saa näppärästi katsottua, kiertääkö asiakkaan laskut perinnän kautta ja onko sinne saattanut tulla jo julkisia maksuhäiriömerkintöjä.

Perinnän kautta maksaminen on usein merkki heikentyneestä maksukyvystä, ja se kertoo paljon enemmän kuin 30–50 päivää myöhemmin syntyvä julkinen maksuhäiriömerkintä. Kun julkisia merkintöjä tulee yritykselle, on jo todella kiire reagoida. Julkiset maksuhäiriöt aiheuttavat monesti tilanteen, jossa kaikki muutkin velkojat heräävät kiirehtimään omien saatavien kanssa. Se aiheuttaa usein yritykselle tilanteen, josta ei enää selviä, ja yritys hakeutuu konkurssiin. Toki näitä tilanteita pitää välillä tarkastella myös laajemmin, esimerkiksi suurilla yrityksillä laskujen hyväksyntä voi olla todella hidas prosessi.

Ota hyöty irti ohjelmiston ominaisuuksista ja kumppaneiden asiantuntemuksesta

Harvoin yksi ohjelma tai yksi asiantuntija ratkaisee kaikki yrityksen yksittäiset tarpeet. Ecomin kautta hoidat yrityksen käytännön toimintaa, laskutusta ja seuraat projekteja. Tiedot siirretään sujuvasti taloushallinnon ohjelmaan, jossa hoituu kirjanpito. Tilitoimiston asiantuntija neuvoo talouslukujen tulkinnoissa, kun taas luotonhallinnan asiantuntijalta saat tietoa perintäkeinoista ja asiakkaidesi maksukyvystä ennen uutta kauppaa. Tärkeää on, että eri ohjelmat ja palvelut toimivat hyvin yhteen.

Ecom tarjoaa yrityksille hyvän ja nykyaikaisen ohjelmiston laskutukseen ja projektien hallintaan. Tärkeät lisäpalvelut, kuten muistutus- ja perintäpalvelut löytyvät ohjelmasta integroituna. Ecom ja Intrum yhdessä haluavat tukea yrityksiä ja tilitoimistoja. Meiltä löytyvät asiantuntijat vastaamaan yrittäjän kiperämpiinkin kysymyksiin.