Yleinen

KTA:n eli keskituntiansion laskenta: Menetelmät ja merkitys

14.07.2023

KTA eli keskituntiansio on palkka, joka ansaitaan työssäoloon käytetyltä ajalta. Se lasketaan jakamalla kokonaisansio tehdyillä tunneilla.

Keskituntiansio on hyödyllinen käsite erityisesti silloin, kun loma-ajan palkkaa lasketaan. Loma-ajan palkka on työntekijän ansaitsema palkka loman ajalta, ja sen määrä perustuu keskituntiansioon sekä lomalle osuvien päivien määrään.

Keskituntiansioon sovelletaan TESin (työehtosopimuksen) määrittämää kerrointa, joka tuottaa lopullisen loma-ajan palkan. Jakamalla loma-ajan palkka työntekijän lomalle osuvien päivien määrällä saadaan päiväpalkka.

KTA-laskenta voidaan toteuttaa seuraavilla ajanjaksoilla: neljännesvuosi, puolivuosi (joka vastaa kahta vuosineljännestä), kalenterivuosi tai edellinen kalenterivuosi, lomanmääräytymisvuosi tai edellinen lomanmääräytymisvuosi, sekä juoksevasti aina laskentaa edeltäneeltä palkkajaksolta. Ajanjakso, jolta KTA lasketaan, vaihtelee alan ja työehtosopimuksen mukaan.

Keskituntiansio sähkö- ja LVI-alalla

Sähkö- ja LVI-alalla keskituntiansion (KTA) laskenta suoritetaan tuntipalkkalaisille lomanmääräytymisvuoden päätyttyä (31.3.) eli sen jälkeen, kun maaliskuun palkat on maksettu ja ennen kuin maksetaan huhtikuun ensimmäinen palkka.

Ylityökorvauksia ei yleensä sisällytetä työssäolon aikana maksettavaan palkkaan. Kuitenkin sähkö- ja LVI-alan TESissä sunnuntai- ja viikonloppukorvaukset nostavat KTA:ta. Jaettavat tunnit koostuvat perustunneista, jotka ovat säännöllisen työajan tunteja, sekä mahdollisista ylityötunneista, jotka ovat myös perustunteja. Tämä tarkoittaa, että tuntipalkka voi hieman nousta, mikäli työntekijä on suorittanut ylimääräisiä työtunteja.

KTA lasketaan yleensä kerran vuodessa, paitsi uusien työntekijöiden osalta. Uusilla työntekijöillä sähköalan TES määrää, että KTA tulee laskea joka toisella palkkajaksolla. Lisäksi on olemassa loma-KTA, jota käytetään lomien maksamiseen.

Keskituntiansion laskenta riippuu alasta ja työehtosopimuksesta
Keskituntiansion laskenta riippuu alasta ja työehtosopimuksesta.

Korvauskeskituntiansio

Sähkö- ja LVI-alalla on käytössä myös korvauskeskituntiansio. Korvauskeskutuntiansio on edellisen lomanmääräytymisvuoden ajalta laskettu vuosilomakeskituntiansio eli loma-KTA:n mukainen palkka.

Tämä palkkaa korotetaan vuosittain sovituilla prosenteilla, joilla maksetaan sairausajan palkat, arkipyhäkorvaukset ja sähköalalla myös työajan lyhennys (LVI-alalla 5,5 % maksetaan aina palkkana).

Työajan lyhennys eli ”pekkanen”

Työajan lyhennys, joka tunnetaan myös nimellä ”pekkanen”, kertyy työehtosopimuksen mukaisesti, kun työaika on 8 tuntia päivässä. Pekkanen voi vaihdella alan mukaan siinä, miten vapaapäiviä pidetään tai miten korvauksia järjestetään.

Sähkö- ja LVI-alalla maksetaan palkalliset arkipyhät, kun taas rakennusalalla suoritetaan 7,7 %:n työajan lyhennysraha, joka sisältää myös korvauksen arkipyhäpäivistä, vaikka ne olisivatkin palkattomia.

Lue ohjeet keskituntiansion laskentaan Ecom Palkanlaskennassa täältä. Ohjeet keskituntiansion laskemiselle Procountorissa löydät puolestaan täältä.