Yleinen

Tietoturva-asioista huolehditaan Ecomilla tarkasti

23.11.2020

Tietoturvasta huolehditaan Ecomilla jo taloushallinnon ohjelmistojen kehittämisvaiheesta lähtien. Lisäksi ohjelmistot pidetään aina ajan tasalla, henkilökunta on tietoturvakysymyksiin perehtynyttä ja tietojen käsittelyyn on tarkat ohjeet. Ecom Jetissä ja Ecom Serverissä yrityksen tiedot pysyvät turvassa myös silloin, jos asiakkaan omaan koneeseen pääsee virus.

Tietoturva otetaan Ecomilla huomioon jo ohjelmistoja kehitettäessä. Pidämme kaikki järjestelmät jatkuvasti ajan tasalla. Ohjelmistomme ovat aktiivisessa valvonnassa, niistä huolehtii ihmisten lisäksi automaatio. Valvonta on tarkkaa ja jatkuvaa.

Tietoja säilytetään sääntöjen mukaisesti

Ecomilla tietojen käsittely on tarkkaan hiottu prosessi. GDPR-ohjeet jo itsessään ohjaavat toimintaamme, noudatamme niitä tiukasti. Säilytämme ja käsittelemme ohjelmistossa olevia tietoja huolellisesti ja sääntöjen mukaan. Emme esimerkiksi koskaan lähetä kriittisiä tietoja sähköpostin kautta. Lisäksi poistamme tiedot säännösten mukaisesti.

Asiakaspalvelijoita ja tuotekäsittelijöitä on ohjeistettu tarkasti tietoturvan saralla. Ecomilla on asiakaspalvelussa tietyt säännöt, joiden mukaan tietoa käsitellään. Huolehdimme siitä, että kaikki työntekijämme ovat aina ajan tasalla vallitsevista ohjeista.

Yrityksen tiedot ovat turvassa Ecomin ohjelmistossa

Ecomilla tietoturvan tärkeys on omaksuttu kaikessa tekemisessä, työntekijät tiedostavat hyvin tietoturvan tärkeyden. Tällä alalla tietoturvasta huolehtiminen on osa arjen rutiineja, tiedon kanssa ollaan automaattisesti tarkkana. Järjestämme tietoturvasta myös vuosittain koulutuksia, jotka ovat kaikille pakollisia.

Ecomin ohjelmiston myötä asiakkaan tiedot ovat varmassa tallessa. Jos asiakkaan koneeseen tehtäisiin tietoturvahyökkäys, olisivat yrityksen tiedot silti turvassa Ecom Jetissä ja Ecom Serverissä, koska ne sijaitsevat pilvessä. Koneeseen päässyt virus ei pääse siis tuhoamaan yrityksen ohjelmistossa olevia tietoja.

Lopuksi on hyvä jakaa pari vinkkiä siitä, miten omasta tietoturvasta voi huolehtia. Käyttäjätunnus ja salasana kannattaa pitää vain omana tietonaan. Samaa salasanaa ei myöskään kannata käyttää useassa paikassa, ja salasanasta tulisi tehdä vahva. Siinä kannattaa käyttää erikokoisia kirjaimia, numeroita ja erikoismerkkejä. Suosittelemme salasanojen hallintaan lämpimästi erillistä salasanamanagerityökalua, jonka avulla salasanat pysyvät muistissa.

Terveisin,

Veikko Mäkinen,
Ecomin toimitusjohtaja