Yleinen

Ostoreskontra kokoaa yritykselle tulleet laskut

31.01.2020

Mitä yritys on ostanut, keneltä tuote on hankittu – ja mihin hintaan? Onko lasku maksettu vai odottaako se vielä suoritusta? Nämä asiat selviävät ostoreskontrasta.

Ostoreskontralla tarkoitetaan luetteloa yritykselle saapuneista laskuista ja niiden maksamisesta. Ostoreskontrasta käy ilmi, mitä ostolaskuja ja keneltä yritys on vastaanottanut ja mitkä niistä on maksettu. Ostoveloista yritys näkee myös sen, mitkä ostolaskuista on kulloisellakin hetkellä maksamatta.

Paperia ei tarvita sähköisessä taloushallinnossa

Ostoreskontrapalvelun saa Ecomilla käyttöönsä taloushallinnon ohjelmistopaketin mukana. Digitaalisessa ostoreskontrassa ostolaskut saapuvat sähköisesti yrityksen taloushallintojärjestelmään. Järjestelmässä yritys käy hyväksymässä laskut ja kohdistaa ne oikeille lähetteille ja projekteille. Hyväksyntäprosessissa voi hyödyntää myös automaattisääntöjä ja saada laskurivit suoraan myyntilaskuille. Näin digitaalinen ostoreskontra jättää paperinpyörittelyn pois työlistalta ja vapauttaa yrittäjän aikaa muuhun.

Ostovelkojen ja myyntisaamisten huolellinen seuranta auttaa yritystä ennakoimaan tulevia kassavirtoja. Kun ostoreskontra on ajan tasalla, yritykselle ei koidu turhia viivästysmaksuja ja sen maine luotettavana liikekumppanina tavarantoimittajien ja alihankkijoiden keskuudessa vahvistuu. Toisaalta myös ostolaskujen huolellinen ja ajantasainen kohdistus lähetteille ja laskuille tähtää yrityksen tärkeimmän toiminnon, laskutuksen, onnistumiseen.

Ecomin ohjelmisto aina lainsäädännön tasalla

Ecomin ohjelmistojen käyttäjänä yritys on aina myös lainsäädännöllisesti ajan tasalla. Tänä keväänä verkkolaskulaki laajenee koskemaan kaikkia elinkeinonharjoittajia.

Muutos tarkoittaa, että laki antaa laskun vastaanottavalle elinkeinonharjoittajalle oikeuden vaatia laskuttavalta elinkeinonharjoittajalta saamansa ostolasku tietyssä sähköisessä muodossa verkkolaskuna. Laskun lähettäjällä on velvollisuus toteuttaa vaatimus. Ecomin asiakkaana yritys voi olla huoletta muutoksen suhteen, sillä ohjelmisto käyttää lain vaatimaa laskutuksen eurooppalaista standardia EN16931.

Yrittäjä: jaa vastuuta ja päästä itsesi vähemmällä

Yrittäjä voi helpottaa omaa sarkaansa siirtämällä ostolaskujen tiliöintivastuun ja maksatuksen tilitoimiston tehtäväksi. Ecom Tilit hoitaa yhä useamman asiakasyrityksensä ostoreskontraa, mikä jättää yritykselle aikaa keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa. Usein kasvavan yrityksen menestyksen yhtenä kulmakivenä voidaankin pitää hetkeä, jolloin yrittäjä alkaa jakaa taloushallinnon tehtävin vastuuta muillekin.

Ecom Tilien asiakkaana yritys saa oman nimetyn ostoreskontranhoitajan. Sama, luotettava ihminen vastaa aina yrityksen ostolaskujen noudosta ja niiden siirrosta hyväksyntään sekä tiliöinneistä ja oikea-aikaisesta maksatuksesta.