Ohjelmistot Uudet ominaisuudet

Ecom Jetin huhtikuun uudet ominaisuudet

03.05.2023

Ostolaskujen tiliöinti on uudistettu seuraavasti:

  • voit nyt tehdä tiliöinnin rivikohtaisesti
  • tiliöinti määritetään nyt automaattisesti rivin alv:n oletusostotilien ja mahdollisesti toimittajan tietoihin määritetyn oletustilin perusteella
  • voit luoda muokatun tiliöinnin suoraan riveihin määritellyistä tileistä
  • voit hakea tilejä hakusanalla määrittäessäsi tiliöintiä manuaalisesti
  • ostolaskun tiliöintilistauksessa on nyt entistä enemmän tietoja

Projekteja on parannettu seuraavasti:

  • nyt myös hyvityslaskut otetaan huomioon tuloja laskettaessa
  • asiakas lisätään automaattisesti projektilta luotaviin laskuihin
  • projektin työmääräimiin liittyvät kulukirjaukset näkyvät kuluna projektille riippumatta siitä, onko kulukirjaukselle määritetty tuote vai ei

Työmääräinhakua on parannettu niin, että nyt voit etsiä työmääräimiä merkin tai liittyvän projektin nimen tai numeron perusteella.

Kulukirjausten päivämääräsuodatin suodattaa kulukirjaukset nyt suorituspäivän perusteella.

Tuotetuonti sallii nyt myös duplikaatit tuontitiedoissa.

Näiden lisäksi olemme tehneet muita pieniä parannuksia ja korjauksia.