Yleinen

Miten toimia rakennusalan epävarmassa taloustilanteessa?

23.02.2024

Talousmyrskyn aallot lyövät yhä korkealle ja erityisesti rakennusala on haastavassa tilanteessa. Viime vuonna konkurssiin haettiin noin 800 rakennusalan yritystä ja mukana oli myös isoja, nimekkäitä yrityksiä.

Tässä artikkelissa Ecomin asiakasmenestysjohtaja Juha Merilä ja Intrumin luottokonsultti Jaana Jussila jakavat vinkkinsä, kuinka navigoida epävarmassa taloustilanteessa.

Maksuviiveiden trendi laskussa, mutta konkurssiaalto kasvaa

Taloustilanne on jo pitkään ollut vaikea inflaation ja korkeiden korkojen vuoksi. Yritykset eivät uskalla investoida, jolloin ei synny laskutusta.

”Uudisrakentamisen tila on haastava: uusien rakennuslupien määrä on miltei puolittunut vuoden takaisesta”, Juha Merilä summaa alan tilannetta.

Intrumin maksuviivetutkimus vuoden 2023 viimeiseltä neljännekseltä kertoo, että rakennusalan yrityksissä maksuviiveitä oli suhteellisesti eniten yhdessä matkailu- ja ravitsemusalan kanssa.

”Tutkimuksemme valossa rakennusalalla maksuviiveellisten yritysten osuus on hieman laskenut verrattuna vuoteen 2022. Maksuviiveiden lasku selittyy talouden matalasuhdanteella. Kun yrityksille ei synny laskutusta, ei synny perittävääkään. Yleisellä tasolla volyymit eivät yritysperinnässä kuitenkaan ole laskeneet, mikä tarkoittaa sitä, että maksamisen ongelmat ovat keskittyneet pienemmälle joukolle yrityksiä. Tässä taustalla voi olla esimerkiksi konkurssien suuri määrä”, Jaana Jussila kertoo.

Myös Finanssivalvonnan mukaan heikko suhdannekehitys, kasvaneet kustannukset ja hiljentynyt asuntokauppa koettelee rakennusalaa varsin tuntuvasti ja lisää samalla luottoriskejä alalla.

Tilastokeskuksen mukaan rakentamisen toimialalla pantiin vireille 782 konkurssia vuoden 2023 aikana. Koko viime vuoden aikana kaikkien toimialojen konkurssit kasvoivat 26 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Enemmistö suurimmista konkurssiin ajautuneista yrityksistä oli peräisin rakennusalalta.

”Merkityksellistä on, että konkurssiin on hakeutunut yhä enemmän suuria yrityksiä. Vaikutus leviää näin ollen myös yritysten sidosryhmiin, ja pahimmillaan myös konkurssiin hakeutuvan yrityksen alihankkijat ajautuvat samaan tilanteeseen”, Jussila kuvailee.

Turvaa kassa ja varmista asiakkaiden maksukyky reaaliaikaisen perintätiedon avulla

”Laskusuhdannetta seuraa aina nousukausi. Vaikean ajankohdan yli voidaan päästä, kun yrityksen kassa pystytään turvaamaan”, Juha Merilä kiteyttää.

Vakaan pohjan säilyttämiseksi laskusuhdanteessa on erityisen tärkeää turvata yrityksen kassa. Kustannusten tarkastelun rinnalla tulee perehtyä tarkasti paitsi uusien, myös nykyisten asiakkaiden maksukykyyn ja tarkastella asiakaskantaa kriittisesti.

Positiivista on, että yritykset selvästi tunnistavat riskienhallinnan tarpeen.

”Maksuviiveiden hallinta ja luottoriskien vähentäminen ovat nousseet johdon asialistan kärkeen. 72 % yrityksistä kertoo luottoriskien vähentämisen ja maksuviiveiden torjumisen olevan yksi liiketoiminnan strateginen tavoite vuonna 2023”, Jaana Jussila toteaa viitaten Intrumin Eurooppalaisen yritysten maksutaparaportin tuloksiin.

Toimi näin: Hyödynnä reaaliaikaista perintätietoa ja automatisoi seuranta

Rakentamisen alalla asiakkuudet ovat usein hintalapultaan arvokkaita ja projektiluontoisia, minkä vuoksi uusien asiakkaiden taloustilanteen ja maksukäyttäytymisen tarkistaminen ennakkoon on erityisen tärkeää. Yrityksen maksukyky kannattaa tarkastaa aina reaaliaikaisen perintätiedon avulla. Tarvittaessa tiedon avulla voidaan myös seurata esimerkiksi asiakkaiden vastuuhenkilömuutoksia tai muita muutoksia yrityksen toiminnassa, ja näin ennakoida mahdollisia maksuvaikeuksia.

jaana jussila
”85 prosentilla maksuhäiriömerkinnän saaneista yrityksistä on ollut negatiivista perintätietoa ennen maksuhäiriömerkintää. Tietoa heidän mahdollisista maksuvaikeuksistaan on siis mahdollista saada jo ennen kuin merkintöjä alkaa syntyä hyödyntämällä Intrumin reaaliaikaista perintätietoa”
Jaana Jussila

Maksuehdot kannattaa turbulenttisessa taloustilanteessa aina määrittää asiakaskohtaisesti. Jos asiakkuudessa nähdään riskejä, voidaan osa isosta projektista laskuttaa ennakkoon tai pienemmissä osissa tai hyödyntää laskurahoitusta oman yrityksen tilanteen turvaamiseksi.

”Ecomin Kassaturva toimii yrityksen rahoituspuskurina – sen avulla rattaat pyörivät haastavassakin tilanteessa ja saatavat saadaan nopeammin käyttöön”
Juha Merilä

Mitä suurempi asiakaskanta on, sitä haastavampaa manuaalinen valvonta on. Uuden projektin alkaessa asiakkuus kannattaa laittaa automaattisen valvonnan piiriin. Tällöin asiakkaiden taloustilanteen tarkastuksista itse ei tarvitse muistaa huolehtia.

Mikäli haluat katsoa kattavan webinaarin aiheesta asiantuntija-esityksineen, pääset lataamaan webinaaritallenteen täältä.


Kassaturvan avulla turvaat taloutesi myös liiketoiminnan häiriötilanteissa, kun saat rahat lähetetyistä myyntilaskuista tilillesi tarvittaessa vaikka heti.

>> Tutustu Kassaturvaan


Intrumin perintätieto kattaa yli 95 % kaikista suomalaisista yrityksistä.

Perintätiedon avulla voit ennakoida asiakkaidesi maksuvaikeuksia ja reagoida riskeihin ajoissa. Helpota omaa työtaakkaasi ja hyödynnä reaaliaikaista tietoa ja automatisoitua valvontaa.

>> Tutustu Intrumin luottotietopalveluihin sekä maksumuistutus- ja perintäpalveluihin